Jakie dokumenty będą potrzebne do wyceny maszyn i nieruchomości

Różnego rodzaju kredyty i pożyczki niejednokrotnie są brane pod zastaw. W przypadku firm mogą to być na przykład nieruchomości czy maszyny, ale aby rzeczywiście mogły one być zabezpieczeniem, to będzie potrzebne zrobienie ich wyceny. Wycena ta pozwoli określić ich wartość, gdyż będzie to konieczne do tego, aby banki mogły przedstawić wszystkie warunki pożyczki.

Taka wycena nie może przygotowana być jednak przez kogoś przypadkowego, a zająć się nią musi rzeczoznawca Poznań, posiadający do tego stosowne uprawnienia. Takiego rzeczoznawcę można na przykład znaleźć po podaniu w oknie wyszukiwarki hasła szacowanie wartości maszyn i przeglądnięciu zwróconych wyników. Najczęściej wycenę zaczyna się od wykonania oględzin, w czasie jakich sprawdzony zostanie stan techniczny urządzenia czy obiektu.

Konieczne również będzie przygotowanie dokumentów, jakie różnić się będą zależnie od przedmiotu wyceny. Przy urządzeniach między innymi będzie niezbędna faktura dokumentująca zakup, dokumentacja rozruchowa czy specyfikacja techniczna. W wielu przypadkach konieczne też będzie pokazanie deklaracji zgodności oraz książki serwisowej. W przypadku nieruchomości podstawowymi dokumentami są odpis z księgi wieczystej oraz wypisy z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy z reguły oczekiwać też będą kilku wyrysów z map czy dokumentacji technicznej danego obiektu. W przypadku nietypowych nieruchomości czasami będą też potrzebne inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY